Αυτό το σύμβολο σημαίνει περιορισμένη σταθερότητα σύνδεσης στον σέρβερ. Όσο πιο σκοτεινή είναι η πρίζα τόσο μεγαλύτερη είναι η πιθανότητα να είναι χαμηλή η ταχύτητα και να υπάρχει πιθανή διακοπή σύνδεσης του συγκεκριμένου παίκτη.

Ο παίκτης δεν μπορεί να στείλει μηνύματα στο chat.

Ο παίκτης έχασε τη σύνδεση με τον σέρβερ και ο υπολογιστής ανέλαβε να συνεχίσει τις κινήσεις του.

Οι διάφορες μορφοποιήσεις ονόματος χρήστη δείχνουν τη σχέση σου με τον κάθε παίκτη:

Ο παίκτης βρίσκεται στη λίστα φίλων σου.

Αγνοείς τον παίκτη.

Ο παίκτης σε έχει βάλει στη λίστα φίλων του.

Ο παίκτης σε αγνοεί.
Χώρος των παιχνιδιών επιδεξιότητας
Τι είναι τα Twist;