Πόσους βαθμούς VIP χρειάζομαι για να αποκτήσω ένα συγκεκριμένο status VIP?

  1. Bronze: 1–159 βαθμοί VIP
  2. Silver: 160–759 βαθμοί VIP
  3. Gold: 760–2.359 βαθμοί VIP
  4. Platinum: 2.360–6.359 βαθμοί VIP
  5. Ruby: 6.360–16.359 βαθμοί VIP
  6. Diamond: 16.360–40.359 βαθμοί VIP
  7. Black: 40.360+ βαθμοί VIP
Επίπεδο και πόντοι XP
Διάρκεια κατάστασης VIP