GameTwist klade velký důraz na přátelskou komunitu a uvolněnou herní atmosféru. Aby byla společná zkušenost ze hry pozitivní, je třeba i zde stejně jako v každé jiné komunitě dbát na určitá pravidla chování, která je nezbytné dodržovat jak ve hrách, tak v chatu, jenž je ve všech dovednostních hrách k dispozici.

Na GameTwist platí následující pravidla a při jejich porušení musí hráči počítat s následky:

 • hráč předstírá, že je administrátorem či zaměstnancem platformy,
 • hráč se vydává za jiného hráče,
 • zneužití cizího konta,
 • rozšiřování pomluv o jiných hráčích, administrátorech či zaměstnancích platformy ,
 • nevhodná přezdívka (např. diskriminující či jinak politicky nekorektní herní přezdívka),
 • obtěžování, urážení, nadávání ostatním hráčům nebo zaměstnancům platformy,
 • rasistické, sexistické či jinak politicky nekorektní projevy,
 • obtěžování ostatních hráčů reklamou, nesmyslnými kombinacemi písmen atd.,
 • podvádění (dosažení bodů nelegálními metodami),
 • pomoc při podvádění,
 • vytvoření druhého herního konta za účelem podvádění,
 • porušení pravidel neuvedených v tomto seznamu, ale v našich VOP.

Historie chatu a průběh her jsou pečlivě kontrolovány týmem GameTwist. Porušení pravidel chování bude potrestáno dočasným nebo trvalým odnětím práva se v chatu nadále vyjadřovat a v závislosti na závažnosti přestupku může toto porušení vést k dočasnému nebo trvalému vyloučení z herní platformy.

Seznam ignorovaných hráčů

Pokud jste již museli čelit nepříjemné situaci s některým jiným hráčem a nepřejete si jej na herní platformě potkávat, můžete si jej přidat na seznam ignorovaných. V tomto případě klikněte na jméno hráče v místnosti s hrami nebo přímo ve hře na přezdívku hráče a zvolte možnost Ignorovat.

ignore

Hráče, kterého jste zařadili na seznam ignorovaných, můžete z tohoto seznamu odstranit klepnutím na Zrušit.

notice

Čas na herní tah v dovednostních hrách

Každý hráč má v dovednostních hrách zpravidla 1,30 až 2 minuty (podle hry) čas na to, aby provedl svůj tah. Jestliže však tento vymezený čas překročí, aniž by hráč, který je na tahu, provedl nějakou akci, může být zdržující hráč z probíhající hry vyloučen.

move-clock

Generátor náhodných čísel
«Můj GameTwist»